title here

Wody mogą zostać zanieczyszczone przez sztuczne substancje, będące efektem aktywności człowieka, jak również dzięki oddziaływania naturalnych procesów. Takim naturalnym procesem mogą być przeróżnego rodzaju zmywy które przenoszą ze sobą składniki zanieczyszczające w formie resztek roślinnych, związków żelaza, części ilastych i pylastych oraz wiele innych. O dużo bardziej szkodliwe dla otoczenia są jednak zanieczyszczenia spowodowane przez człowieka. Mogą nimi być substancje płynne, ale też gazowe i ciała stałe. dostają się one do wód najczęściej ze ściekami różnego pochodzenia: miejskiego, przemysłowego, wiejskiego. Zanieczyszczenia takie są dodatkowo w wodach pochłodniczych, zasolonych wodach pokopalnianych, spływach z obszarów fabrycznych i użytkowanych rolniczo, spływach pochodzących ze składowisk odpadów przemysłowych i miejskich. Zagrażające bezpieczeństwu substancje dostawać się mogą do wód również za pośrednictwem powietrza, do którego emitowane są pyły i gazy z różnych gałęzi przemysłu. W wypadku zanieczyszczeń które trafiają do wód z powodu na sposób ich dopływu, wyróżnia się trzy typy zanieczyszczeń: punktowe, liniowe i obszarowe. Pierwsze z nich, zanieczyszczenia punktowe znaczą, że są one wprowadzane do wód w dokładnie określonym miejscu (np. zrzuty ścieków komunalnych i przemysłowych). Zanieczyszczenia liniowe są związane z oddziaływaniem zanieczyszczeń na pewnym ciągu (np. ulice o zwiększonym ruchu). Zanieczyszczenia obszarowe są wprowadzane nieregularnie, w różny sposób i w rozmaitych położeniach zbiornika wodnego. Do tego typu zanieczyszczeń należą te, które przedostają się do wód za pośrednictwem powietrza. Zanieczyszczenia wód mają zróżnicowaną naturę. Mogą one powodować zmiany fizyczne takie jak: kolor, zapach, smak, mętność i temperatura, również zmiany chemiczne poprzez zawartość w zanieczyszczeniach substancji chemicznych pochodzenia organicznego i nieorganicznego, oraz o naturze biologicznej. Zanieczyszczenia chemiczne mogą być powodowane przy użyciu rozmaitych związków, których nie sposób wyszczególnić. Należałoby aczkolwiek podkreślić, że najgroźniejszymi zanieczyszczeniami chemicznymi, powodującymi znaczne, negatywne zmiany w jakości wody są z grupy organicznych: pestycydy, detergenty, fenole oraz aromatyczne aminy, a z grupy związków nieorganicznych: metale ciężkie, związki azotu i fosforu. Zanieczyszczenia biologiczne powodują takie choroby jak: tyfus, wirusowe zapalenie wątroby, a nawet paraliż dziecięcy. www.ekoswiat.eu


by Claudia + Thecorations | X  with